Historie náměstí

Dnešní podnik „U Koníčka“ navazuje na tradici někdejší formanské hospody, o čemž svědčí i jeho název. Ve dvoře hostince bývaly maštale pro koně a povozy formanů. Hostinec se také nacházel na křižovatce dačických cest, čímž měl zajištěnu hojnou návštěvnost formanů.

Ve dvacátých letech 20. století byl majitelem "Zájezdního hostince U Koníčků" hostinský a řezník Hoffman. V roce 1929 byla část domu odkoupena „Družstvem pro vybudování a udržování Katolického domu“. Hostinec ještě delší čas sloužil několika dalším provozovatelům např. Janu Škodovi, řezníku Přikrylovi... V roce 1937 se členové katolického družstva rozhodli pro vybudování nových prostor pro kulturní a spolkovou činnost. Z tohoto důvodu byl vystavěn v roce 1938 v dnešní ulici Masarykově Katolický dům, jehož výstavba změnila z hlediska hostince především vzhled dvora.

Po roce 1945 zde bylo jednak řeznictví, jednak pokračovala i činnost hostince. Koncem 70. let byl hostinec zrušen a celá budova pak zbořena v roce 1989. Po pádu komunistického režimu zde byla nejprve opět restaurace a poté obchod s oděvy.